מה ההבדל בין קרבנות הנשיאים | הרב עזריאל יונה

בחנוכה נוהגים לקרא את פרשת קרבנות הנשיאים – בכל יום פרשת קרבנו של נשיא אחד במשכן, מתוך 12 נשיאי ישראל.

 

האם היה הפרש בין הקרבנות? התשובה כידוע שלילית. לא היה כל שינוי בין קרבן לקרבן. מדוע בכל זאת פירטה התורה את הקרבנות בנפרד?

 

אומרים רבותינו:

"רבנן אמרין: אף אל פי שקרבן שווה הקריבו כולם, על דברים גדולים הקריבו, וכל אחד ואחד הקריב לפי דעתו. התחיל נחשון והקריב על סדר המלוכה, כמו שהמליכו אביו על אחיו... בא נשיא יששכר והקריב על שם התורה, לפי שהם אהבו את התורה יותר מכל השבטים".

 

כלומר, אומר הרב גולדוויכט בספרו אסופת מערכות, שעל אף שבצורתם החיצונית היו הקרבנות שווים לגמרי, אבל מבחינת הצביון הרוחני הפנימי, והתיקונים הרוחניים שפעל כל נשיא, היו קרבנותיהם חלוקים בתכלית.

 

משל למה הדבר דומה?

אנו מתפללים בכל יום את תפילת המנחה, וגם האר"י הקדוש התפלל תפילה זו.

 

מבחינה חיצונית, אין בין תפילתינו לתפילתו ולא כלום, שהרי גם הוא כמונו מתפלל את אותו נוסח שתיקנו לו אנשי כנסת הגדול. לא מחסיר אות אחת ולא מוסיף אות אחת.

 

ואף על פי כן, מה רחוקה תפילתו מתפילתינו.

 

גם האר"י הקדוש ורבו רבי משה קורדובירו התפללו שניהם מתוך אותו סידור, ובכל זאת אין ספק שיש הבדל בין תפילותיהם. כך גם בקרבנות הנשיאים. כולם הקריבו את אותו האיל ואת אותו הפר, ומכל מקום היו קרבנותיהם חלוקים לגמרי בצביונם הפנימי.

 

זו הסיבה שראתה התורה לפרט את סדר הקרבתו של כל אחד, וגם אנו קוראים בימי החנוכה בכל יום, את קרבנו של נשיא אחר, שכן שינוי הכוונה מחלק בין הקרבנות יותר מאשר שינוי המעשה.