הלכות חנוכה | מערכת האתר

כל הלכות החנוכה, מתוך הספר שערי הלכה - קיצור ההלכות המעשיות, ניתן ללמוד מתוך הספר כאן באתר.

כמו"כ ניתן לקרוא וללמוד את החוברת ימי החנוכה בהלכה ובאגדה. לחצו כאן


פרק ל חנוכה

נס חנוכה / התפילות / דיני שכחת "על הניסים" בתפילה בחנוכה ובפורים / הדלקת נרות חנוכה / מקום וזמן ההדלקה / אופן ההדלקה / הלכות נוספות / הדלקת נרות חנוכה ביום ששי ובמוצאי שבת / מנהגים בחנוכה


alt