חנוכה - לעשות את כל ההשתדלות | אליעזר היון

בניצחון החשמונאים ונס החנוכה רואים בעלי המוסר דרך חשובה בהנהגת ה': על האדם לעשות השתדלות מצידו, ומובטח הוא כי הקדוש ברוך הוא יסייע בידו וישלים את המלאכה. ניצחון המלחמה, ונס פח השמן, הם הסימבול המובהק להתנהגות זו. המכבים גייסו את כל מה שיכלו הם בכוחותיהם הדלים להשיג, וה' סייע להם מן השמים הן בחומר והן ברוח.

 
בענין זה קיים מעשה אקטואלי מרתק. הגאון הרב יחיאל שטרן שליט"א, מחבר ספרים רבים וידועים, עסק בחיבור של ספר אודות ארבעת המינים. הרב שטרן החליט כי הספר לא יכלול רק את ההלכות הרבות והמגוונות, אלא יציג גם את תצלומם של כל סוגי האתרוגים ושאר המינים, והפסולים העלולים להימצא בהם. בעיות ודילמות השייכות לארבעת המינים קיימים לעשרות ומאות – משינוי במראה האתרוג ועד לקטימת חלק מעלי הלולב או ההדס, מיובש עלי הערבה ועד לצורה שונה של פיטם האתרוג. ואמנם הספר הושלם והיה נפלא בהדרו. אין ספור תמונות צבעוניות וחדות של כל סוגי ארבעת המינים והבעיות ההלכתיות הכרוכות בהם.
 
אלא שעדיין חסרו שמונה מיני אתרוגים בעלי מומים נדירים שנידונו בספרות ההלכה. היו אלו בעיות שאינם מצויות כגון אתרוג בצורת בננה, אתרוג בצורת כדור, אתרוג שעוקצו מתפל לשנים [המכונה אתרוג סיאם], אתרוג שהעוקץ שלו נמצא צמוד לפיטם במקום בצד השני כמו כל אתרוג רגיל, ועוד. קשה היה למצא את האתרוגים הללו, והרב שטרן חשב לוותר עליהם, שכן הם נדירים בלאו הכי. הוא איזכר אותם בספר פירט את ההלכות וחשב להגיש את הספר לדפוס. אולם רגש האחריות שבתוכו גרם לו לנסות עוד פעם אחת. הוא התקשר לבעל פרדס נוסף במושב שורש ושאל אותו אם יש ברשותו את סוגי האתרוגים הללו. הלה ענה לו, כי בפרדסו קיים רק סוג אחד – אתרוג הסיאם, זה שעוקצו כפול.
 
האם שווה הטירחה והנסיעה לשם תצלום של אתרוג אחד החסר מתוך שמונה? הרב שטרן החליט שכן והזמין מונית. חמוש במצלמה הגיע אל הפרדס והתלווה לבעליו אל עבר העץ בו נמצא האתרוג הסיאמי. הרב התבונן בעץ והנה הוא מבחין כי על ענפו תלויים כמו במסדר כל שמונת סוגי האתרוגים החסרים כאילו הם מחכים רק לו ולמצלמתו. מה הסבירות למצא שמונה אתרוגים נדירים בפרדס אחד? מה הסבירות למצא סדרה כזו בעץ אחד?
 
הרב צילם את כולם והם מופיעים בספרו, לצד ההסברים וההכרעה ההלכתית.
 
סיפור זה ממחיש היטיב את ההנחה שהוזכרה. על האדם לעשות מאמץ מצידו, ולגייס את אשר ביכולותיו. את השאר כבר יעשה האלוקים.
 
[על פי דברי הרב שלום וולך]