לע"נ ישראל מנחם בן בנימין ע"ה

פרשת אמור

חידות ותשבצים לפרשת אמור
ד"ר אמיר שוורץ
זמן של קבלה - זמן של הכנה
עלון בית דוד
העם היהודי לא יכחד
הרב עזריאל יונה
להזהיר גדולים על הקטנים
הרב עזריאל יונה
למה נקרא חג השבועות בשם 'עצרת'?
הרב עזריאל יונה
הזמן רץ...
בית דוד
אחדות ללא פשרות
עלון בית דוד
פרשת אמור: למה קדמה שבת למועדים.
אבי קלנר
ברכה וגידוף תוצר של דעה
הרב עזריאל יונה