חידות ותשבצים לפרשת אמור | ד"ר אמיר שוורץ

קל בינוני

 1. מחלקי הקרבן החלק הקל וכן הר בצפון
 2. מחלקי הטקס...... ברגליו
 3. אהל מועד
 4. אסור אותו לעשות במקדש

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

בינוני  קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

יש לו דבשת

צאצא

טרום חובה

לא בחזית

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

חתכתם

בעיה שלהם

סיימתם

לא הארכת

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

מפסח לשבועות בימים

מניח

לא קרים

יום שבוע ( כ"ח

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

 קשה

מילת  הגיון

 מספר עגול שנרדם קלות

6 אותיות

 

תשבץ פירמידה פרשת אמר
 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. תפקיד במשפט

2. נציגים נבחרים

3. חג

4. לא יושבת

5. קלינטון רצה לנשיאות

6. ערכי נהירים לכל

 

 

חידון לילדים

 

פירמידה

 

1

ח

ב

 

 

2

ז

ב

ח

 

3

מ

ז

ב

ח

 

 

 1. יש להחזיר
 2. מקריבים
 3. יש בבית המקדש שניים ממנו

 

ריבוע קסם

 

1

2

3

1

א

מ

ר

2

מ

צ

ה

3

ר

ה

ב

 

 

 1. פרשתינו
 2. אוכלים בפסח
 3. לא ענווה

 

 

פרשת אמור

 

 פתרונות

 

קל בינוני

 1. מחלקי הקרבן החלק הקל
 2. מחלקי הטקס...... ברגליו
 3. אהל מועד
 4. אסור אותו לעשות במקדש

 

1

2

3

4

1

כ

ר

מ

ל

2

ר

ו

ק

ע

3

מ

ק

ד

ש

4

ל

ע

ש

נ

 

 

בינוני  קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

יש לו דבשת

צאצא

טרום חובה

לא בחזית

 

הפתרון

גבן

בן

גן

גב

2

הגדרה

חתכתם

בעיה שלהם

סיימתם

לא הארכת

 

הפתרון

קצרתם

צרתם

קצתם

קצרת

3

הגדרה

מפסח לשבועות

מניח

לא קרים

יום שבוע ( כ"ח

 

הפתרון

חמשים

משים

חמים

חמשי

 

 

 

 קשה

מילת  הגיון

 מספר עגול שנרדם קלות

6 אותיות

עשר + נים

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת אמר
 

1

ע

ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ו

ע

ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

מ

ו

ע

ד

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ע

ו

מ

ד

ת

 

 

 

 

 

 

 

5

מ

ו

ע

מ

ד

ת

 

 

 

 

 

 

6

ע

מ

ו

ד

ו

ת

י

 

 

 

 

 1. תפקיד במשפט

2. נציגים נבחרים

3. חג

4. לא יושבת

5. קלינטון רצה לנשיאות

6. ערכי נהירים לכל