אגדתא

תחילתו של רבי אלעזר בן הורקנוס
חוני המעגל
אליעזר היון
רב הונא וחביות היין
אליעזר היון
מורה מסור וסבלן
הלל הזקן לומד תורה
אליעזר היון