חידות לפרשת שבוע שמות | ד"ר אמיר שוורץ

פרשת שמות 

 1. מערי המסכנות
 2. עקץ ושיגע את טיטוס
 3. היא ניתנה בהר סיני
 4. מעכב אותם עד לסיום  10 המכות

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

 

קפד זנבו

1

הגדרה

מיילדת ידועה

ירבה

זמרה

 

הטיב

 

הפתרון

 

 

 

 

 

2

הגדרה

מ12 השבטים

מהבקר

נמצאים במרכז הראש

 

אדמתי

 

הפתרון

 

 

 

 

 

3

הגדרה

בגדי נשים

חותכות

החומש שלנו

 

השורש של לא ימני (X2 קפד זנבו)

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

 

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

          הגדרה

בן יעקב

 

 

הולכת עם

דומם

 

 

בית התוכנה

המתעופפים

 

 

אשת משה

הציל את משה

 

 

אגם ביצתי  בגליל

 

הפירמידה

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. עשירית המאה
 2. מים רבים
 3. מכשיר במטבח
 4. מוריד
 5. העברת משמעויות
 6. שניתנים לדריכה וכתישה
 7. ממוני גביה

 

פתרונות  פרשת שמות 

 1. מערי המסכנות
 2. עקץ ושיגע את טיטוס
 3. היא ניתנה בהר סיני
 4. מעכב אותם עד לסיום  10 המכות

 

1

2

3

4

1

פ

י

ת

מ

2

י

ת

ו

ש

3

ת

ו

ר

ה

4

מ

ש

ה

ה

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

מיילדת ידועה

ירבה

זמרה

הטיב

 

הפתרון

שיפרה

יפרה

שירה

שיפר

2

הגדרה

מ12 השבטים

מהבקר

נמצאים במרכז הראש

אדמתי

 

הפתרון

אפרים

פרים

אפים

אפרי

3

הגדרה

בגדי נשים

חותכות

החומש שלנו

השורש של לא ימני (X2 קפד זנבו)

 

הפתרון

שמלות

מלות

שמות

שמל

 

 

הוא והיא בפרשה

הגדרה

הוא

היא

          הגדרה

בן יעקב

לוי

לויה

הולכת עם

דומם

חומר

חומרה

בית התוכנה

המתעופפים

ציפור

ציפורה

אשת משה

הציל את משה

חול

חולה

אגם ביצתי  בגליל

 

הפירמידה

1

י

 

2

ר

י

 

3

ס

י

ר

 

4

מ

ס

י

ר

 

5

מ

ס

ר

י

ם

 

6

ר

מ

י

ס

י

ם

 

7

ש

ר

י

מ

ס

י

ם

 

 

 1. עשירית המאה
 2. מים רבים
 3. מכשיר במטבח
 4. מוריד
 5. העברת משמעויות
 6. שניתנים לדריכה וכתישה     

 

הכין:  דר אמיר שוורץ