חידון חרוזים ושמות שמות תשע"ח | ד"ר אמיר שוורץ

חידון חרוזים  ושמות שמות  תשע"ח

עבדות העם היהודי במצרים

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

ניפגשנו על אם הדרך

עבודה קשה

 

מלאים היו במטבעות הכיסים

לא אוהבים לשלם

 

הישוב הראשון בבנימין

מילדת ידועה

 

כשהציע נישואין הייתה רגועה

מילדת ידועה

 

היא ברחה מהעיר מאחר והיתה נרדפת

עשוי מנפט

 

כאב המיגרנה היה בראשו

מלך מצרים

 

אחיו של יצחק קראו לו ישמעאל

כהן מדין

 

עין השלושה הוא הסחנה

האש לא משפיעה עליו

 

את הכפית בכוס בחש

זוחל המופיע בכל מקום

 

על ראשה לבשה מעטה

מוט יחודי

 

כך קראו לה אישה טהורה

בת יתרו

 

 

 

מקומות  ושמות בפרשת שמות וההפטרה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

מבני יוסף הוא אפרים

אימפריה עתיקה

 

חשופה ידו לשמש ומה יקרה לעור?

נהר ענק

 

נסע על מכונית מפוארת מרצדס

אחת מערי המסכנות

 

עיר אכזרית בבקעת ים המלח סדום

מה קורה בהפתעה?

 

מנהל רכש הוא גם קנין

ארץ בה נפגש משה בבריחתו ממצרים

 

כיצד התחבר הזרזיר לעורב

הר במדבר

 

שאל אדם חברו: מה קשור?

אימפריה מקראית בצפון

 

איש היה בכמה כתות

עיר הולדתו של ירמיהו

 

מה שלומך שאל השואל?

אין לנו חוץ ממנה בעולם הרבה

 

למ אתה יחף בלי נעליים

עיר בירתינו

 

 

 

חידון פרשת שמות  תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 1. חלון קטן
 2. ההיפך ממלחמה
 3. המצרים... על ידי היהודים ונתנו  מתנות
 4. פרשתינו

תפזורת מילים – פרשת שמות

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ח

ש

פ

ת

י

ר

מ

ע

א

פ

ב

נ

ע

ש

ש

ע

ש

ל

ח

ב

י

ד

צ

י

ה

ב

כ

י

י

ו

ש

ק

ש

נ

ז

מ

א

ה

ר

מ

נ

א

כ

ו

מ

ב

מ

ל

א

ק

ט

ש

י

מ

ח

ת

נ

ד

מ

י

ם

ה

ב

ה

ת

י

מ

מ

ב

ע

ד

א

ד

ה

ו

ו

ע

ג

מ

ל

ב

נ

י

מ

ס

ח

מ

ר

ת

ד

ר

א

ח

ב

ע

מ

ס

ו

ז

ה

ו

נ

י

ש

ש

מ

ו

ו

ש

כ

ח

ק

י

ע

ב

ב

מ

ש

ה

י

ש

ש

נ

ר

ה

ר

ה

ט

י

י

כ

ש

ו

ק

מ

ו

ע

ל

ר

צ

נ

ס

מ

נ

כ

ל

ב

ר

ת

ב

ע

ח

א

צ

ק

ר

ת

א

ל

ו

נ

כ

ע

ה

ל

נ

ח

א

א

ה

י

י

ה

ב

ג

ו

נ

ט

י

נ

ד

 

 

חתן דמים, תבן, יד חזקה, חמר, מלחמה, לבנים, מסכנות, משה, גרשם, רועה צאן, שכנתה, לשון , שלח ביד

 

תפזורת הגיון  קשה

ת

נ

ע

ש

ר

ל

ס

א

מ

ו

ר

י

פ

א

נ

י

ה

ב

ב

י

ל

ח

ו

ו

א

ל

ג

ו

ר

ס

ג

פ

ר

י

ז

י

ל

ז

ח

ת

ח

י

 

 

 

 

 מעממי הארץ

 1. עוף גדול נוזל חצי ריר
 2. עיר במצרים מלווה בתו נגינה
 3. בירה אירופית עם נצנץ בסופה,
 4. עיר בירה ערבית דומה לארץ באיזורה
 5. התרגשות גדולה בקיצור

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

חידון פתרונות חרוזים  ושמות שמות  תשע"ח

עבדות העם היהודי במצרים

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

ניפגשנו על אם הדרך

עבודה קשה

עבודת פרך

מלאים היו במטבעות הכיסים

לא אוהבים לשלם

מיסים

הישוב הראשון בבנימין

מילדת ידועה

שפרה

כשהציע נישואין הייתה רגועה

מילדת ידועה

פועה

היא ברחה מהעיר מאחר והיתה נרדפת

עשוי מנפט

זפת

כאב המיגרנה היה בראשו

מלך מצרים

פרעה

אחיו של יצחק קראו לו ישמעאל

כהן מדין

רעואל

עין השלושה הוא הסחנה

האש לא משפיעה עליו

סנה

את הכפית בכוס בחש

זוחל המופיע בכל מקום

נחש

על ראשה לבשה מעטה

מוט יחודי

מטה

כך קראו לה אישה טהורה

בת יתרו

ציפורה

 

 

מקומות  ושמות בפרשת שמות וההפטרה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

מבני יוסף הוא אפרים

אימפריה עתיקה

מצרים

חשופה ידו לשמש ומה יקרה לעור?

נהר ענק

יאור

נסע על מכונית מפוארת מרצדס

אחת מערי המסכנות

רעמסס

עיר אכזרית בבקעת ים המלח סדום

מה קורה בהפתעה?

פיתום

מנהל רכש הוא גם קנין

ארץ בה נפגש משה בבריחתו ממצרים

מדין

כיצד התחבר הזרזיר לעורב

הר במדבר

חרב

שאל אדם חברו: מה קשור?

אימפריה מקראית בצפון

אשור

איש היה בכמה כתות

עיר הולדתו של ירמיהו

ענתות

מה שלומך שאל השואל?

אין לנו חוץ ממנה בעולם הרבה

ישראל

למ אתה יחף בלי נעליים

עיר בירתינו

ירושלים

 

 

חידון פרשת שמות  תשעח

 

1

2

3

4

1

פ

ש

פ

ש

2

ש

ל

ו

מ

3

פ

ו

ת

ו

4

ש

מ

ו

ת

 

 

 1. חלון קטן
 2. ההיפך ממלחמה
 3. המצרים... על ידי היהודים ונתנו  מתנות
 4. פרשתינו

תפזורת מילים – פרשת שמות

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ח

ש

פ

ת

י

ר

מ

ע

א

פ

ב

נ

ע

ש

ש

ע

ש

ל

ח

ב

י

ד

צ

י

ה

ב

כ

י

י

ו

ש

ק

ש

נ

ז

מ

א

ה

ר

מ

נ

א

כ

ו

מ

ב

מ

ל

א

ק

ט

ש

י

מ

ח

ת

נ

ד

מ

י

ם

ה

ב

ה

ת

י

מ

מ

ב

ע

ד

א

ד

ה

ו

ו

ע

ג

מ

ל

ב

נ

י

מ

ס

ח

מ

ר

ת

ד

ר

א

ח

ב

ע

מ

ס

ו

ז

ה

ו

נ

י

ש

ש

מ

ו

ו

ש

כ

ח

ק

י

ע

ב

ב

מ

ש

ה

י

ש

ש

נ

ר

ה

ר

ה

ט

י

י

כ

ש

ו

ק

מ

ו

ע

ל

ר

צ

נ

ס

מ

נ

כ

ל

ב

ר

ת

ב

ע

ח

א

צ

ק

ר

ת

א

ל

ו

נ

כ

ע

ה

ל

נ

ח

א

א

ה

י

י

ה

ב

ג

ו

נ

ט

י

נ

ד

 

 

חתן דמים, תבן, יד חזקה, חמר, מלחמה, לבנים, מסכנות, משה, גרשם, רועה צאן, שכנתה, לשון , שלח ביד

 

תפזורת הגיון  קשה (בסוגרים מספר האותיות)

 

ת

נ

ע

ש

ר

ל

ס

א

מ

ו

ר

י

פ

א

נ

י

ה

ב

ב

י

ל

ח

ו

ו

א

ל

ג

ו

ר

ס

ג

פ

ר

י

ז

י

ל

ז

ח

ת

ח

י

 

 

 

 

 מעממי הארץ

 1. עוף גדול נוזל חצי ריר
 2. עיר במצרים מלווה בתו נגינה
 3. בירה אירופית עם נצנץ בסופה,
 4. עיר בירה ערבית דומה לארץ באיזורה
 5. התרגשות גדולה בקיצור

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.