חידות לפרשת קרח | ד"ר אמיר שוורץ

  קל בינוני

  1. .... קרא קרח וכמעט איש לא בא
  2. ... בן יין היה ולבסוף התקלקל
  3. מעשיו היו הטעיה
  4. אביו היה מאצולת ישראל

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

בינוני קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

מחברי קורח

מצודה בגליל

שם קדום לאבי האומה

רוכב על סוס

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

יצירה

איבר חיוני בגוף

יצרה

לא חולה

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

מקל

שתיה מקובלת

מילת שאלה

דך ליפול

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

 

מילת הגיון

קשה

בואו הבו לנו לחם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת קרח

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. משבט ישראל
  2. תבואה
  3. מולי
  4. אם הקבוצות
  5. יצרני עוגות ומוכרים
  6. עליו תולים אנשים

 

 

פרשת קרח

פתרונות

  קל בינוני

 

1

2

3

4

1

א

ח

ר

י

2

ח

ו

מ

צ

3

ר

מ

י

ה

4

י

צ

ה

ר

 

 

בינוני קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

מחברי קורח

מצודה בגליל

שם קדום לאבי האומה

רוכב על סוס

 

הפתרון

אבירם

בירם

אברם

אביר

2

הגדרה

יצירה

איבר חיוני בגוף

יצרה

לא חולה

 

הפתרון

בריאה

ריאה

בראה

בריא

3

הגדרה

מקל

שתיה מקובלת

מילת שאלה

דך ליפול

 

הפתרון

מטה

טה

מה

מט

 

 

 

מילת הגיון

קשה

בואו הבו לנו לחם

תנו+ פת = תנופת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת קרח

1

ד

נ

 

 

 

 

 

2

ד

ג

נ

 

 

 

 

3

נ

ג

ד

י

 

 

 

4

ד

ג

נ

י

ה

 

 

5

מ

ג

ד

נ

י

ה

 

6

ד

ו

ג

מ

נ

י

ה