חידות ותשבצים לפרשת קרח | ד"ר אמיר שוורץ

רבוע קסם  תשעז   פרשת קרח

 1. אביו  ראש מחנה המורדים
 2. אדם ללא חטא
 3. משפט מפתח
 4. ה.......... רוקד לפני החליל

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

שחקן חשוב בפרשה

אחד הטעמים (כ"ח)

ההיפך מתן

לא חם

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

ממנהיגי המורדים

חיה טורפת

שופט

אמונה

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

....... יברא ה'

איבר נשימה

יצרה

לא חולה

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

מילת הגיון

משתחוה ומניח

 

 

 

 

 

 

 פירמידה

1

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. מילת יחס
 2. איבר בפה (כ"מ)
 3. יורה ופוגע
 4. עם אכזרי ששייך לו
 5. רצון העם שלו ווקאלי
 6. דין של תבל (3,3,)

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ

רבוע קסם  תשעז   פרשת קרח  פתרון

 1. אביו  ראש מחנה המורדים
 2. אדם ללא חטא
 3. משפט מפתח
 4. ה.......... רוקד לפני החליל

 

1

2

3

4

1

י

צ

ה

ר

2

צ

ד

י

ק

3

ה

י

ג

ד

4

ר

ק

ד

נ

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

שחקן חשוב בפרשה

אחד הטעמים (כ"ח)

ההיפך מתן

לא חם

 

הפתרון

קרח

רח

קח

קר

2

הגדרה

ממנהיגי המורדים

חיה טורפת

שופט

אמונה

 

הפתרון

דתן

תן

דן

דת

3

הגדרה

....... יברא ה'

איבר נשימה

יצרה

לא חולה

 

הפתרון

בריאה

ריאה

בראה

בריא

 

 

מילת הגיון

משתחוה ומניח

ק

ד

ש

י

ם

 

 פירמידה

1

ע

ל

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

2

ל

ו

ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ק

ו

ל

ע

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ע

מ

ל

ק

ו

 

 

 

 

 

 

 

5

ק

ו

ל

ע

מ

ו

 

 

 

 

 

 

6

ח

ו

ק

ע

ו

ל

ם

 

 

 

 

 

 

 1. מילת יחס
 2. איבר בפה (כ"מ)
 3. יורה ופוגע
 4. עם אכזרי ששייך לו
 5. רצון העם שלו ווקאלי
 6. דין של תבל (3,3)

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ