חידוני פרשת פנחס | ד"ר אמיר שוורץ

  קל בינוני

  1. איש קנאי
  2. שומר וזוכר
  3. מבני יהודה
  4. ..... פלישתים

 

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

בינוני קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

משבטי ישראל

מבני הבקר

חוטמים

אדמתי

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

מבנות צלופחד

אוכלים בשבת

לא מעשה

סלח

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

הר נבו

נקיים

לא דקים

שייך לעם היהודי

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

 

מילת הגיון

קשה

השמש מייצרת... יראה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת פנחס

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.בתוכך

2.אולקוס

3.חלק ממכשיר אלקטרוני

4.מעדיף

5.גברים ראשווים במשפחה

6.מחגי ישראל החשובים והחקלאיים

 

פתרונות

 

חידוני פרשת פנחס

  קל בינוני

  1. איש קנאי
  2. שומר וזוכר
  3. מבני יהודה
  4. ... פלישתים

 

 

1

2

3

4

1

פ

נ

ח

ס

2

נ

ן

צ

נ

3

ח

צ

ר

ר

4

ס

ר

נ

י

 

 

 

 

בינוני קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

משבטי ישראל

מבני הבקר

חוטמים

אדמתי

 

הפתרון

אפרים

פרים

אפים

אפרי

2

הגדרה

מבנות צלופחד

אוכלים בשבת

לא מעשה

סלח

 

הפתרון

מחלה

חלה

מלה

מחל

3

הגדרה

הר נבו

נקיים

לא דקים

שייך לעם היהודי

 

הפתרון

עברים

ברים

עבים

עברי

 

 

 

מילת הגיון

קשה

השמש מייצרת... יראה

צ

ל

פ

ח

ד

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת פנחס

1

ב

ך

 

 

 

 

 

2

כ

י

ב

 

 

 

 

3

ר

כ

י

ב

 

 

 

4

מ

ב

כ

י

ר

 

 

5

ב

כ

ו

ר

י

ם

 

6

ב

י

כ

ו

ר

י

ם