חידות ותשבצים לפרשת פנחס | ד"ר אמיר שוורץ

רבוע קסם  תשעז   פרשת פנחס

 1. גיבור הפרשה
 2. הדירו מהירושה
 3. נבוב
 4. הקריבו במקדש

 

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

מבנות צלפחד

התאווה

חיפשה

נימק לשאלה

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

...לחמי לאישי

תורני איש

צבי והיא בולטת שלי

ניתן לה'

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

מקרא ...... לכם

דורך על עקביו

תבן

רוכן

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

מילת הגיון

צד שהולך למערב

 

1

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. .... מעלה
 2. אנטי ממסדי
 3. לא יחיד
 4. לא חכמים
 5. מלאכים
 6. חג משלושת הרגלים

הכין: ד"ר אמיר שורץ

 

רבוע קסם  תשעז   פרשת פנחס פתרונות

 1. גיבור הפרשה
 2. הדירו מהירושה
 3. נבוב
 4. הקריבו במקדש

 

 

1

2

3

4

1

פ

נ

ח

ס

2

נ

ש

ל

ו

3

ח

ל

ו

ל

4

ס

ו

ל

ת

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

מבנות צלפחד

התאווה

חיפשה

נימק לשאלה

 

הפתרון

תרצה

רצה

תרה

תרץ

2

הגדרה

...לחמי לאישי

תורני איש

צבי והיא בולטת שלי

ניתן לה'

 

הפתרון

קרבני

רבני

קרני

קרבן

3

הגדרה

מקרא ...... לכם

דורך על עקביו

תבן

רוכן

 

הפתרון

קדש

דש

קש

קד

 

 

מילת הגיון

צד שהולך למערב

ע

ב

ר

י

ם

 

 פירמידה

1

ר

ם

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

2

מ

ר

י

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ר

ב

י

ם

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ב

ו

ר

י

ם

 

 

 

 

 

 

 

5

כ

ר

ו

ב

י

ם

 

 

 

 

 

 

6

ב

י

כ

ו

ר

י

ם

 

 

 

 

 

 

 1. .... מעלה
 2. אנטי ממסדי
 3. לא יחיד
 4. לא חכמים
 5. מלאכים
 6. חג משלושת הרגלים

הכין: ד"ר אמיר שורץ