חידון חרוזים ושמות פינחס תשעח | ד"ר אמיר שורץ

 

קורות ישראל וקורבנות החגים

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

יוסי בקבוצה שמר על המורל

פור

 

כל איש נתן מס גולגולת

מסוגי הדגן לקרבן

 

האסיר אכל מהקערית

מנין קטן ובאחוזים אחד מעשר

 

המלכה עשתה צעד אמיץ וברחה

תפילה וגם קרבן

 

ציפורה הייתה בהירה וצלולה

צורת הבאת הקרבן

 

בין שתי המדינות היה סחר גומלין

מידה מקראית יבשה

 

לפיתת ידו חזקה כמו צבת

אחת לשבוע ממתינים לו קבוע(2)

 

הוא פגש את חברו ליד המזח

משלושת הרגלים

 

הם נמו שנת ישרים

חג קצר משלושה רגלים

 

המורה ראה ואל תלמידיו מה עושים?

בני צאן

 

 

 

מקומות  ושמות מהפטרה והפרשה פינחס

 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

מלך ישראל היה עמרי

נשיא מחטיא

 

הוא השתחרר לאחר שהיה שנים כלוא

אב של נשיא

 

האשה הייתה בשיבטה אישה מהוללה

מקום שאליו אליהו הנביא הגיע בבריחה(2)

 

הדוד הצטער על נסיעת האחיין

עם שגרם למגיפה בדור המדבר

 

החייל הרים קול שצרם

ממנהיגי ישראל בדור המדבר

 

רפי עבד קשה ותברר לחינם בדיעבד

רעייתו של אחד ממנהיגי ישראל

 

דני בעקבות הסערה היה נסער ונפחד

בנותיו הביאו לחידוש בחוק הירושות

 

בסוף העיסקה הוא נתן לו שק

בירת מדינה מקראית ובימינו בצפון

 

אחרי עשרות שנים עזב את הרובע

בירת הדרום עתיקה מאוד (2)

 

הסירפד הוא שיח מאוד צורב

הר שעליו  ניתנה התורה

 

 

 

פינחס     תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 1. היא גרמה למגיפה בישראל
 2. מלך, ונשיא שבט שמעון
 3. לא בוחר מיידית
 4. עובד ביקב

תפזורת מילים – פינחס

מצא המילים מפרשת השבוע (13 במספר )

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ת

נ

פ

ת

ל

י

ח

צ

א

ה

ת

ע

ש

ח

ר

ש

נ

א

ו

ח

ס

י

ש

ה

ש

א

א

ל

ס

ר

ג

ע

י

ש

ש

כ

ר

צ

ק

ת

כ

ו

ו

ל

י

ב

ב

מ

ק

מ

א

ע

ו

ו

נ

ר

ש

א

י

מ

ב

ע

ת

ד

י

ל

ה

פ

כ

ב

נ

י

ז

ר

ל

ו

ב

נ

ב

י

ע

ק

ב

צ

פ

ש

ב

נ

י

ש

ר

א

ל

נ

מ

י

ו

ק

ר

ח

מ

ש

ל

ח

י

מ

ה

י

נ

א

כ

ש

ב

צ

ו

ר

ו

ע

ת

ב

ק

מ

י

ו

י

ת

ח

ע

ע

ב

ק

ו

א

ו

ר

י

ח

נ

ם

ו

ס

ז

ד

ו

י

ל

ח

מ

י

כ

ו

נ

ה

א

ד

נ

ו

מ

ו

א

ת

פ

ב

ו

ח

ר

ת

א

ר

מ

ב

ב

ו

ש

ק

ה

ה

ר

י

א

ו

ל

א

ק

ר

ב

נ

י

ה

ו

נ

ת

ת

י

מ

א

ה

ב

י

ש

ג

צ

נ

ב

ח

צ

ר

ת

י

ר

מ

ס

מ

מ

ת

ה

ש

ר

ו

נ

ת

נ

ה

כ

כ

ת

ו

נ

ר

ב

נ

צ

ת

ל

ח

ח

ה

ש

ל

ה

מ

ו

ל

ח

ל

ת

ד

ה

מ

ל

כ

ל

ב

ל

כ

ל

צ

נ

ה

מ

צ

ר

פ

ס

ז

 

צו את בני-ישראל את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי בשמנו להקריב לי במועדו  חת                                                   ס                                              

תפזורת הגיון  קשה   

נ

ד

מ

ר

ד

נ

ק

מ

ה

ש

ל

ק

י

מ

צ

ש

ו

ד

ס

מ

ו

א

נ

ב

א

ה

ר

ו

נ

ו

י

ל

כ

ל

נ

ל

ט

י

מ

ד

מ

ת

ח

ה

פ

מ

ע

ת

י

א

ב

י

ה

ו

א

ש

ל

ז

י

ב

י

ח

ו

ד

י

מ

צ

מ

ר

מ

ו

ת

ע

ל

פ

ע

ר

ת

ר

ב

ש

מ

מ

א

ה

נ

ה

ב

א

ג

ה

נ

צ

ר

ו

ח

ח

ג

ח

ח

ל

מ

נ

ב

ס

ג

כ

ס

מ

צ

 

משפחה שכזו

 1. בכיר הכהנים
 2. חטא ומת בדמי ימיו
 3. נכנס שתוי יין לבית המקדש
 4. בנו היה כהן גדול
 5. על שמו ישוב בשומרון

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חידון חרוזים  ושמות פינחס תשעח

קורות ישראל וקורבנות החגים

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

יוסי בקבוצה שמר על המורל

פור

גורל

כל איש נתן מס גולגולת

מסוגי הדגן לקרבן

סולת

האסיר אכל מהקערית

מנין קטן ובאחוזים אחד מעשר

עשירית

המלכה עשתה צעד אמיץ וברחה

תפילה וגם קרבן

מנחה

ציפורה הייתה בהירה וצלולה

צורת הבאת הקרבן

בלולה

בין שתי המדינות היה סחר גומלין

מידה מקראית יבשה

הין

לפיתת ידו חזקה כמו צבת

אחת לשבוע ממתינים לו קבוע(2)

יום שבת

הוא פגש את חברו ליד המזח

משלושת הרגלים

פסח

הם נמו שנת ישרים

חג קצר משלושה רגלים

ביכורים

המורה ראה ואל תלמידיו מה עושים?

בני צאן

כבשים

 

 

מקומות  ושמות מהפטרה והפרשה פינחס

 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

מלך ישראל היה עמרי

נשיא מחטיא

זמרי

הוא השתחרר לאחר שהיה שנים כלוא

אב של נשיא

סלוא

האשה הייתה בשיבטה אישה מהוללה

מקום שאליו אליהו הנביא הגיע בבריחה(2)

אבל מחולה

הדוד הצטער על נסיעת האחיין

עם שגרם למגיפה בדור המדבר

מדין

החייל הרים קול שצרם

ממנהיגי ישראל בדור המדבר

עמרם

רפי עבד קשה ותברר לחינם בדיעבד

רעייתו של אחד ממנהיגי ישראל

יוכבד

דני בעקבות הסערה היה נסער ונפחד

בנותיו הביאו לחידוש בחוק הירושות

צלופחד

בסוף העיסקה הוא נתן לו שק

בירת מדינה מקראית ובימינו בצפון

דמשק

אחרי עשרות שנים עזב את הרובע

בירת הדרום עתיקה מאוד (2)

באר שבע

הסירפד הוא שיח מאוד צורב

הר שעליו  ניתנה התורה

חורב

 

 

פינחס     תשעח

 

1

2

3

4

1

כ

ז

ב

י

2

ז

מ

ר

י

3

ב

ר

ר

נ

4

י

י

נ

נ

 

 

 1. היא גרמה למגיפה בישראל
 2. מלך, ונשיא שבט שמעון
 3. לא בוחר מיידית
 4. עובד ביקב

תפזורת מילים – פינחס

מצא המילים מפרשת השבוע (13 במספר )

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ת

נ

פ

ת

ל

י

ח

צ

א

ה

ת

ע

ש

ח

ר

ש

נ

א

ו

ח

ס

י

ש

ה

ש

א

א

ל

ס

ר

ג

ע

י

ש

ש

כ

ר

צ

ק

ת

כ

ו

ו

ל

י

ב

ב

מ

ק

מ

א

ע

ו

ו

נ

ר

ש

א

י

מ

ב

ע

ת

ד

י

ל

ה

פ

כ

ב

נ

י

ז

ר

ל

ו

ב

נ

ב

י

ע

ק

ב

צ

פ

ש

ב

נ

י

ש

ר

א

ל

נ

מ

י

ו

ק

ר

ח

מ

ש

ל

ח

י

מ

ה

י

נ

א

כ

ש

ב

צ

ו

ר

ו

ע

ת

ב

ק

מ

י

ו

י

ת

ח

ע

ע

ב

ק

ו

א

ו

ר

י

ח

נ

ם

ו

ס

ז

ד

ו

י

ל

ח

מ

י

כ

ו

נ

ה

א

ד

נ

ו

מ

ו

א

ת

פ

ב

ו

ח

ר

ת

א

ר

מ

ב

ב

ו

ש

ק

ה

ה

ר

י

א

ו

ל

א

ק

ר

ב

נ

י

ה

ו

נ

ת

ת

י

מ

א

ה

ב

י

ש

ג

צ

נ

ב

ח

צ

ר

ת

י

ר

מ

ס

מ

מ

ת

ה

ש

ר

ו

נ

ת

נ

ה

כ

כ

ת

ו

נ

ר

ב

נ

צ

ת

ל

ח

ח

ה

ש

ל

ה

מ

ו

ל

ח

ל

ת

ד

ה

מ

ל

כ

ל

ב

ל

כ

ל

צ

נ

ה

מ

צ

ר

פ

ס

ז

 

צו את בני-ישראל את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי בשמנו להקריב לי במועדו  חת                                                   ס                                              

תפזורת הגיון  קשה  

נ

ד

מ

ר

ד

נ

ק

מ

ה

ש

ל

ק

י

מ

צ

ש

ו

ד

ס

מ

ו

א

נ

ב

א

ה

ר

ו

נ

ו

י

ל

כ

ל

נ

ל

ט

י

מ

ד

מ

ת

ח

ה

פ

מ

ע

ת

י

א

ב

י

ה

ו

א

ש

ל

ז

י

ב

י

ח

ו

ד

י

מ

צ

מ

ר

מ

ו

ת

ע

ל

פ

ע

ר

ת

ר

ב

ש

מ

מ

א

ה

נ

ה

ב

א

ג

ה

נ

צ

ר

ו

ח

ח

ג

ח

ח

ל

מ

נ

ב

ס

ג

כ

ס

מ

צ

 

משפחה שכזו

 1. בכיר הכהנים
 2. חטא ומת בדמי ימיו
 3. נכנס שתוי יין לבית המקדש
 4. בנו היה כהן גדול
 5. על שמו ישוב בשומרון

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.