איך זכתה אסתר לשלוט על 127 מדינות? | הרב עזריאל יונה

כתוב במדרש: רבי עקיבא היה יושב ודורש, והציבור מתנמנם. ביקש לעוררם ואמר: מה זכתה אסתר שתמלוך על 127 מדינות? אלא כך אמר הקדוש ברוך הוא, תבא אסתר בתה של שרה שחיתה שבע ועשרים ומאה מדינה, ותמלוך על שבע ועשרים ומאה מדינה.

 

הדברים לכאורה אומרים דרשני, מה מיוחד במדרש הזה שיש בו כדי לעורר את התלמידים? האם יש כאן מסר מיוחד?

 

מסביר בעל חידושי הרי"ם שרבי עקיבא ערך לפניהם בעצם חשבון פשוט.

 

אסתר שלטה על 127 מדינות כנגד 127 שנים.

 

כלומר כל שנה של שרה אמנו – שווה מדינה אחת של אסתר.

 

גם אם נניח שלא כל ה-127 הם מדינות בגודל ארה"ב והודו, אבל כל מדינה כוללת אין ספור ערים, כפרים, יישובים, ובתים.

 

אם כל שנה שווה מדינה, הרי שכל חודש שווה עיר גדולה באותה מדינה.

 

כל שבוע שכונה גדולה באותה עיר.

 

כל יום שווה אזור בשכונה או אפילו רחוב גדול.

 

כל שעה סדרת בניינים או קרייה קטנה.

 

כלומר גם פרק זמן קצר ביותר – כמו שעה עשוי להיות שווה המון, וכפי שהוכח במקרה שרה ואסתר [וכל זאת במדינות קטנות באופן יחסי, אולם ערכו את החשבון גם על אימפריות ענקיות בהם שלטה אסתר, והחשבון לשעה יעלה לכדי ערים ענקיות...] ואם כן מה לכם כי תתנמנמו?