פורים - חג פתיחת העיניים | דוד הוד

 

נדבך חשוב ב"מגילת אסתר" היה, "נדידת שנת המלך". שם, אחשורוש מצווה על המן, להרכיב את מרדכי על סוס ברחובה של עיר. מספרת הגמרא, כשבא המן למרדכי בעקבות ציווי זה של המלך, פגשו עם תלמידיו לומדים תורה. הוא שאלם, איזה נושא אתם לומדים עכשיו? וענוהו, "תנופת העומר" (להלן הסבר מצווה זו). אמרו חז''ל, בזכות מצוות העומר נצלו היהודים מגזירת המן.

 

מה זו בעצם מצוות העומר? ובכן, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו "מקריבים" לאלוקים כל שנה, מעט, מהיבול הראשוני, כדי להודות על כך.

כמה אנו נודה, לאדם ש"יכין בשבילנו את השבת"?! ירוץ לסופר, יעמוד בתור, יבשל ויכין סלטים... כשאנו ישנים, אלוקים מביא עננים ומשקה את תבואתנו, מגדלה מטפחה ומגביהה לאט לאט במשך תקופה ארוכה. "מצוות העומר" הייתה הודיה והודאה: כן, אנו יודעים בורא עולם, אתה השולט בטבע, והדברים שנראים הכי רגילים הם בעצם בהוראה ישירה שלך, ואנו מודים לך על הנס של היבול החדש כל שנה.

 

זו ה"זכות" שבזכותה, נצלו  עם ישראל מגזירת המן. הם, היו מודים תדיר לאלוקים גם על הטבע, ידעו כולם שהכול בגזירת עליון. כך, גם הם זכו, שבזמן של חושך רוחני גמור, וגזירת כליה המרחפת מעל ראשם, אלוקים הצילם מהגזירה שהם המיטו על עצמם ע"י שהשתחוו לפסל נבוכדנצאר וההשתתפות בסעודת אחשורוש. השתתפות שבה הייתה הצהרה והתרסה: "ככל העמים בית ישראל" – אין הבדל, בינינו, לאומות העולם.

אמנם, המצב הרוחני של היהודים, באותה תקופה, היה בשפל, ולא היו להם נסים גלויים. אלוקים, סיבב את הצלתם ב"דרך טבעית" שתל את אסתר בתור המלכה, סיבב את הצלת אחשורוש מהמעוניינים להרעילו ע''י מרדכי, ונדידת שנת המלך אחשורוש, בה החליט לגמול למרדכי על החסד אשר עשה עמו. כך אלוקים גמל לעמו, על החזקתם באמונה שכל דבר הכי "נדוש" ו"טבעי", הוא כורח גזירה ישירה של אלוקים. זכו לנס בתוך הטבע, בזכות המבט והיחס שלהם ל"טבע".

"למנצח על איילת השחר" נס פורים נמשל לאיילת השחר – זהו הרגע הכי חשוך בלילה, רגע לפני הפצעת האור הראשוני. זה בא ללמד אותנו, שגם בסוף הגלות, כשאויבנו ירימו ראש והמצב ייראה כול כך מפחיד ומבלבל... נזכור שעמנו כבר היה במצב שכזה בעבר... וכמו שאז, בזמן נס פורים, הוכח שידו הכבירה של אלוקינו שולטת על הכול, כך גם כרגע. אנו צריכים לדעת ש"הכול יכול" שהוא "אב הרחמים" שומר ומשגיח עלינו תמיד. אין קטע בבריאה שהוא מחוץ לשליטתו.


אכן, נס פורים מסמל את סוף תקופת התנ"ך. בזמן התנ"ך היו לעם ישראל הרבה נסים גלויים. פסח – עונשי מצרים וקריעת ים סוף. שבועות – המעמד הכביר של קבלת התורה, על הר סיני. סוכות – לזכר ענני הכבוד – אלוקים ריפד והנעים את דרכם של בני ישראל במדבר. בפורים, הנס התגלגל בתוך הטבע - אוסף של צירופי מקרים שכל אחד בפני עצמו, נראה סתמי ושיגרתי. במבט כולל, רואים כאן עלילה שזורה להפליא, המוכיחה פלאים על ידו השולטת בכל של אלוקים.  גם כאן נמצא אלוקים ומכין את הקורות אתכם לפרטי פרטים. חולש על כל התכניות, ואופני בנייתן/נפילתן. כל מה שקורה איתנו, זה עוד נדבך שאלוקים בונה עבור הטוב המושלם שלנו. כל מה שקורה בעולם, זה עוד נדבך של קרוב גאולת ישראל.

אומרים חז"ל, קריאת המגילה, והברכות שמברכים על קריאה זו, מזכים אותנו אישית בעוד נסים "בתוך הטבע" – כלומר, עוד דברים שיסתדרו באורח פלא, בחיי היום יום שלנו. מלמד על כך גם נוסח הברכה שמברכים על קריאת המגילה: "שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה" – ע"י שאנו חוזרים ומזכירים את הניסים ה"טבעיים" שהיו אז, אנו זוכים במתנות שכאלו גם עכשיו, בזמן הזה!

משה רבנו בקש מאלוקים: "הראני נא את כבודך" – הוא בקש בשביל כל עם ישראל, שנזכה להבין את התנהלות אלוקים עמנו, למה כל דבר ודבר קורה לנו. אלוקים ענה לו: כשתביט לאחור על מסכת חייך, תוכל להבין את הטוב המדהים שעשה לך אלוקים בכל דרכיו אתך, במבט לאחור, תוכל לראות, שדברים שהיית בטוח פעם שהם ממש "לרעתך" התגלו בהמשך כדברים שהצילו אותך...  לגבי העתיד, אלוקים עונה למשה, לא תוכל לדעת. לשכל אנושי יהיה בלתי אפשרי להבין מהלכים של האלוקים.

עם ישראל הצילו עצמם אז בפורים, ע''י אמונה שכל דבר נדוש הוא נס גמור, כך, גם אנו יכולים לעזור לעצמנו ולקבל נסים מאלוקים היום, ע''י שנאמין אישית בכל דבר שקורה איתנו שהוא בהוראה ישירה של אלוקים, וכל דבר "טבעי" הוא מתנה ממנו. אין הבדל בין נשימת אויר, לבין נס הצלת אדם ממגדל תאומים קורס, זה בהוראה של אלוקים, וכן גם זה. ההבדל הוא שלזה התרגלנו ולזה לא. אדם שמצפה מאלוקים שיגמול לו בדרך הנורמלית, אלוקים נוהג עמו כך. אדם היודע, שבעצם, הכול נסים, ומצפה מאלוקים לגמול לו בצורה ניסית מעל הטבע, כך אלוקים מתנהג אתו, וגומל לו על אמונתו האבסולוטית בו. פורים מוכיח, מה שנראה הכי מיקרי, הוא בעצם מתוזמן בדקדוק.

אומרים חז''ל, בפורים, המוח "נפתח", ואנו מסוגלים להבין דברים ברובד הפנימי יותר, יש "בהירות אמונה" כמו שתהיה לאחר ביאת המשיח. אז, כולם יראו את הנס המושלם בכל דבר "טבעי". בפורים יש אור כזה, הבנת הדבר, בצרוף רצון לקבלו, מזכים אותנו במתנה זו.

פורים שמח!