מהי רגישות? דיוק מופלא מפגישת אסתר ואחשוורוש | הרב עזריאל יונה

רגישות בין שני אנשים, ובעיקר בין בני זוג היא המתכון ליחסים בריאים, וטובים.

כדי להמחיש זאת הביא הרב זילברשטיין, רבה של שכונת רמת אלחנן דוגמא יפה מפסוק ממגילת אסתר.

 

כתוב "ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותיגש אסתר ותיגע בראש השרביט"

שתי שאלות מתבקשות:

א. מדוע כתוב כי המלך הושיט את שרביט הזהב אשר בידו, האם לא ברור מאליו כי השרביט היה ביד שלו?

ב. מדוע כתוב כי אסתר נגעה ב'ראש' השרביט? האם לא די היה לכתוב כי אסתר נגעה בשרביט?

 

התשובה לשתי השאלות הללו מדהימה.

השרביט מורכב משני קצוות – קצה אחד המונח בידו של המלך, וקצה שני המכונה 'ראש השרביט' המופנה כלפי העם. אין ספר כי החלק הנמצא בידו של המלך – הבסיס – הוא חשוב יותר, שכן רק  המלך הוא זה שרשאי להחזיק בו. ראש השרביט מופנה להמון העם.

 

כאשר היה מגיע מבקר כל שהוא אל המלך, היה מלך מושיט לו את השרביט בצורתו הרגילה, כלומר היא מחזיק בידו את בסיס השרביט, וראש השרביט היה מופנה כלפי הנכנס.

 

אולם כאשר הגיעה אסתר החליט המלך אחשוורוש – לאחר שנשאה חן לפניו – להפוך את היוצרות ולכבד אותה באופן יוצא דופן:

הוא הפך את השרביט, והגיש לאסתר את החלק החשוב - את הבסיס, את החלק שנמצא תמיד בידו:

"ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו".

 

ומה עשתה אסתר?

היא לא נגעה בבססי השרביט, אלא התקרבה עוד קצת למלך ונגעה בראש השרביט, כלומר בחלק הפחות חשוב, זה שתמיד מופנה להמון ונמצא כעת בידו של המלך.

 

"ותיגש אסתר ותיגע בראש השרביט".

 

הרב זילברשטיין מצטט את הפירוש הזה כדי להראות כיצד בני זוג נדרשים להתנהג האחד כלפי רעהו.

הבעל צריך תמיד להפנות לאשתו את הטוב ביותר, את החלק האיכותי, המשובח, זה שתמיד הוא שומר לעצמו...

 

האשה מצידה צריכה להיות רגישה גם כן ולא לנסות רק לחלץ מהבעל טובות הנאה לעצמה.

 

בני הזוג חייבים להיות רגישים האחד כלפי השני.