חידון פורים | ד"ר אמיר שוורץ

  קל בינוני

 1.  ה.......מלכה בהגדה
 2. שומר המלך בהרמון
 3. מדינת אויב לפרס
 4. חלק קטן משלם

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

רצה לבגוד במלך

עני

התעייף

מחפש

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

רצה להכחיד את היהודים

לחם משמים

מילת קריאה לנשים

מילת קריאה לגברים

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

על ראש המלך

מנסה למצוא

עליו מניחים הראש

קבוצה סגורה

 

פתרון

 

 

 

 

 

מילת הגיון  קשה 

נהרסו בחצי צליה

 

 

 

 

 

 

 

 

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

          הגדרה

מכת  אצילה

 

 

היא גולדה

מדינת עוגן של אחשורוש

 

 

תקשורת דיגיטלית

נאמר אחר ברכה

 

 

משמרת אסתר אצל מרדכי

לא אכל זמן

 

 

מחלפת השיער

 

 

ונהפוך הוא

הגדרה

במילה

במילה

          הגדרה

גיחוך חזק

 

 

צמח חד שנתי כ"מ

הרגשה טובה

 

 

אותו מושחים

המולה וגילה

 

 

ה..עיר בפרס

ה..איש במגילה

 

 

בין שתי ערים

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פורים

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. שנות הנדודים במדבר
 2. ישן
 3. מאכיל
 4. מבקשים לבקר בעתיד
 5. חסר עת
 6. ממנהגי הפורים מאכל

 

 

חידון פורים פתרונות  תשעז

  קל בינוני

 1.  ה.......מלכה בהגדה
 2. שומר המלך בהרמון
 3. מדינת אויב לפרס
 4. חלק קטן משלם

 

1

2

3

4

1

א

ס

ת

ר

2

ס

ר

י

ס

3

ת

י

ב

י

4

ר

ס

י

ס

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

רצה לבגוד במלך

עני

התעייף

מחפש

 

הפתרון

תרש

רש

תש

תר

2

הגדרה

רצה להכחיד את היהודים

לחם משמים

מילת קריאה לנשים

מילת קריאה לגברים

 

הפתרון

המן

מן

הן

הם

3

הגדרה

על ראש המלך

מנסה למצוא

עליו מניחים הראש

קבוצה סגורה

 

פתרון

כתר

תר

כר

כת

 

מילת הגיון  קשה 

נהרסו בחצי צליה  

ח

ר

ב

ו

נ

א

 

 

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

          הגדרה

מכת  אצילה

זהב

זהבה

היא גולדה

מדי

מדינת עוגן של אחשורוש

מדיה

תקשורת דיגיטלית

אמן

נאמר אחר ברכה

אמנה

משמרת אסתר אצל מרדכי

צם

לא אכל זמן

צמה

מחלפת השיער

 

 

ונהפוך הוא

הגדרה

במילה

במילה

          הגדרה

גיחוך חזק

צחוק

קצוח

צמח חד שנתי כ"מ

הרגשה טובה

שמחה

משחה

אותו מושחים

המולה וגילה

ששון

שושן

ה..עיר בפרס

ה..איש במגילה

מרדכי

דרכים

בין שתי ערים

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פורים

1

מ

 

2

נ

ם

 

3

נ

ז

ם

 

4

מ

ז

י

ן

 

5

נ

ז

מ

י

ן

 

6

א

י

ן

ז

מ

ן

 

7

א

ז

נ

י

ה

מ

ן

 

 

 1. שנות הנדודים במדבר
 2. ישן
 3. מאכיל
 4. מבקשים לבקר בעתיד
 5. חסר עת
 6. ממנהגי הפורים מאכל